Blog

PF 2018

Přejeme Vám Šťastný nový rok 2018, accost.cz

Nové sazby cestovních náhrad v roce 2017

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2017 –  Vyhláška č. 440/2016 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí: viz odkaz stažený z veřejného portálu MinPSV: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28943/vyhlaska_440_2016.pdf   Základní sazby zahraničního stravného v roce 2017 – Vyhláška č. 366/2016 Sb. Ministerstva financí: Viz odkaz […]

PF 2017

Přejeme Vám Šťastný nový rok, mnoho úspěchů a pevné zdraví, Accost.cz

Zákon o evidenci tržeb a změny v zákoně o dani z příjmů k 1.12.2016

V souvislosti se zákonem o elektronické evidenci tržeb dochází k 1.12.2016  pro fyzické a právnické osoby k určitým změnám v zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů . Nový titul osvobození daně z příjmů fyzických osob V § 4 odst. 1 písm. f)  jsou zákonná ustanovení rozšířena o bod 4. a to následovně: §4 (1) – f) ceny z účtenkové loterie […]

Základní principy elektronické evidence tržeb

Dnes byla oficiálně spuštěna elektronická evidence tržeb. Již od 1.9.2016 mohly fyzické a právnické osoby žádat o vystavení autentizačních údajů a následně získat certifikát pro evidenci tržeb. Od tohoto data měly subjekty možnost vyzkoušet si fungování celého systému evidence tržeb. První skupinou, která od zítra začne své tržby evidovat, jsou osoby poskytující ubytování a stravování. […]