Blog

PF 2019

Přejeme Vám Úspěšný nový rok 2019. Accost.cz

PF 2018

Přejeme Vám Šťastný nový rok 2018, accost.cz

Nové sazby cestovních náhrad v roce 2017

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2017 –  Vyhláška č. 440/2016 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí: viz odkaz stažený z veřejného portálu MinPSV: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28943/vyhlaska_440_2016.pdf   Základní sazby zahraničního stravného v roce 2017 – Vyhláška č. 366/2016 Sb. Ministerstva financí: Viz odkaz […]

PF 2017

Přejeme Vám Šťastný nový rok, mnoho úspěchů a pevné zdraví, Accost.cz

Zákon o evidenci tržeb a změny v zákoně o dani z příjmů k 1.12.2016

V souvislosti se zákonem o elektronické evidenci tržeb dochází k 1.12.2016  pro fyzické a právnické osoby k určitým změnám v zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů . Nový titul osvobození daně z příjmů fyzických osob V § 4 odst. 1 písm. f)  jsou zákonná ustanovení rozšířena o bod 4. a to následovně: §4 (1) – f) ceny z účtenkové loterie […]