Blog

Elektronické podání DPH v roce 2014

Elektronické podávání je povinné podle § 101a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (ZDPH), od 1.1.2014.

Pro dokumenty:

  • Daňové přiznání k DPH, měsíční a čtvrtletní
  • Dodatečné přiznání k DPH
  • Hlášení
  • Přílohy k přiznáním a hlášením
  • Přihláška k registraci plátce DPH (pro osoby povinné k dani)
  • Oznámení o změně registračních údajů

Poznámka:  Povinnost elektronického podávání Souhrnného podání  (podle § 102 ZDPH) zůstává zachována.

Povinná elektronická forma platí i nadále pro podávání výpisu z evidence pro daňové účely (podle § 92a ZDPH)                                                                         

Pro subjekty:

  • Plátci DPH  (právnické osoby, fyzické osoby – mimo výjimku *)
  • Osoby povinné k dani (**), v případě plnění registračních povinností (DPH)

Způsob podání

Datovou zprávou prostřednictvím  Daňového portálu vybavenou uznávaným elektronickým podpisem.

Načtete data (soubor vytvořený v jiné aplikaci, např. účetní program) v požadovaném formátu a struktuře,  soubory s koncovkou xml,  do formuláře řady EPO2 na webových stránkách daňového portálu Ministerstva financí (adisspr.mfcr.cz). Nebo …

Zpracujete příslušný dokument do požadovaného formátu a struktury dat  prostřednictvím programu „elektronické formuláře“ na webových stránkách daňového portálu Ministerstva financí (adisspr.mfcr.cz): vyplníte formulář běžným způsobem, s využitím nápovědy – Průvodce, resp. kontroly dat  – Protokol chyb (najdete v boční záložce formuláře).

V obou případech odešlete s uznávaným elektronickým podpisem.

Datovou zprávou prostřednictvím  Daňového portálu bez uznávaného elektronického podpisu.

Načtete data v požadovaném formátu a struktuře, soubory s koncovkou xml, do formuláře řady EPO2 na webových stránkách daňového portálu Ministerstva financí (adisspr.mfcr.cz).

Zpracujete příslušný formulář do požadovaného formátu a struktury dat prostřednictvím programu „elektronické formuláře na webových stránkách daňového portálu Ministerstva financí (adisspr.mfcr.cz): vyplníte formulář běžným způsobem, s využitím nápovědy – Průvodce, resp. kontroly dat – Protokol chyb (najdete v boční záložce formuláře).

V obou případech odešlete bez uznávaného elektronického podpisu. S tím, že toto podání budete do 5ti dnů opakovat či potvrdíte u příslušného správce daně písemně nebo ústně do protokolu (§ 71 odst. 3 Daňového řádu).

Datovou zprávou prostřednictvím datové schránky (§ 71 odst. 1 písm. b)  Daňového řádu).

Daňové přiznání k DPH a další dokumenty výše jmenované odešlete v požadovaném formátu a struktuře dat, soubory s koncovkou xml, jako přílohu zprávy prostřednictvím  datové schránky na příslušné územní pracoviště finančního úřadu (podle místní příslušnosti).

Pro vytvoření souboru v požadovaném formátu a struktuře (.xml) můžete využít programu „elektronické formuláře“ na webových stránkách daňového portálu Ministerstva financí (adisspr.mfcr.cz).

 

Všechna podání, resp. zpracování formulářů lze provádět pouze v prohlížeči „MS Explorer“.

Vysvětlivky:

/*          Fyzická osoba – plátce daně DPH, jejíž obrat za 12 měsíců po sobě bezprostředně předcházejících nepřesáhl částku 6 mil. Kč. Poprvé se sleduje období dvanácti měsíců před 1.1.2014. To znamená, že se sčítá obrat dosažený v období od 1.1.2013 do 31.12.2013.

/**     Osoba povinná k dani ( z přidané hodnoty  ) je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně a soustavně uskutečňuje ekonomické činnosti.

Pro více informací: webové stránky Generálního ředitelství Finančního úřadu