Blog

Nespolehlivý plátce změna k 1.10.2014

Ustanovení zákona o DPH pro institut “Nespolehlivý plátce”.

Zpřísňují  se důvody, pro které bude plátce DPH považován za nespolehlivého.

Nově přibudou tyto důvody:

  • Finanční správě se nedaří navázat kontakt s plátcem DPH a je důvodné podezření, že jde o úmysl ze strany plátce.

 

  • Plátce je dlužný státu na DPH více než půl milionu Kč pod dobu delší než 3 kalendářní měsíce.

 

  • Správce daně musel sám plátci opakovaně vyměřit daň z přidané hodnoty podle pomůcek.

 

 

Odkaz na registr plátců DPH, s uvedením „spolehlivý/nespolehlivý plátce“:

http://adisreg.mfcr.cz