Blog

Jak fyzické osoby vedou daňovou evidenci

S blížícím se koncem roku nám nastává období příprav našich firemních financí s cílem spočítat a odvést naši daňovou povinnost k dani z příjmů. Dáme si dohromady všechny doklady, pokud jako plátci DPH tuto činnost nemusíme dělat každý měsíc nebo čtvrtletí. Včetně kontroly, zda máme k dispozici veškeré doklady a zda tyto doklady jsou formálně a obsahově správné. Doklady, které […]

Zahájení provozu aplikace Účtovna

Právě jsme zahájili na adrese www.uctovna.cz provoz aplikace Účtovna, která slouží pro vedení daňové evidence a je poskytovaná uživatelům zdarma. Webová aplikace Účtovna je určena pro mikro a malé subjekty – fyzické osoby. Uživatel může aplikaci využívat pro tvorbu dokladů jako je faktura, příjmové a výdajové doklady. Uživateli plátci daně z přidané hodnoty program nabízí […]

Nové sazby u cestovních náhrad pro rok 2015

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2015 – Vyhláška Ministerstva Financí č. 242/2014 Sb.: ( staženo z portálu Ministerstva financí ) http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-242-2014-sb-19708   Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad – Vyhláška č. 328/2014 Sb.: ( staženo z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí […]

Identifikované osoby k dani z přidané hodnoty

Registrační povinnosti Identifikovanou osobou se stane povinně: Osoba povinná k dani /* – neplátce ( není registrovaná k dani z přidané hodnoty ) se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje zboží z jiného členského státu EU a hodnota takto pořízeného zboží bez daně převýší v běžném nebo předcházejícím roce 326.000 Kč. Povinnost zaregistrovat […]

Vzory zápočtů 2014

Podle úpravy Nového občanského zákoníku ( Jiné způsoby zániku závazků § 1981 1991 ) nabízíme volně ke stažení vzorové návrhy pro uzavření dohody o vzájemném vypořádání pohledávek a závazků či pro jednostranné prohlášení o zápočtu pohledávek a závazků. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků (Varianta 1) Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků (Varianta […]