Blog

Základní principy elektronické evidence tržeb

Dnes byla oficiálně spuštěna elektronická evidence tržeb. Již od 1.9.2016 mohly fyzické a právnické osoby žádat o vystavení autentizačních údajů a následně získat certifikát pro evidenci tržeb. Od tohoto data měly subjekty možnost vyzkoušet si fungování celého systému evidence tržeb. První skupinou, která od zítra začne své tržby evidovat, jsou osoby poskytující ubytování a stravování. […]

Jak fyzické osoby vedou daňovou evidenci

S blížícím se koncem roku nám nastává období příprav našich firemních financí s cílem spočítat a odvést naši daňovou povinnost k dani z příjmů. Dáme si dohromady všechny doklady, pokud jako plátci DPH tuto činnost nemusíme dělat každý měsíc nebo čtvrtletí. Včetně kontroly, zda máme k dispozici veškeré doklady a zda tyto doklady jsou formálně a obsahově správné. Doklady, které […]

Zahájení provozu aplikace Účtovna

Právě jsme zahájili na adrese www.uctovna.cz provoz aplikace Účtovna, která slouží pro vedení daňové evidence a je poskytovaná uživatelům zdarma. Webová aplikace Účtovna je určena pro mikro a malé subjekty – fyzické osoby. Uživatel může aplikaci využívat pro tvorbu dokladů jako je faktura, příjmové a výdajové doklady. Uživateli plátci daně z přidané hodnoty program nabízí […]

Nové sazby u cestovních náhrad pro rok 2015

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2015 – Vyhláška Ministerstva Financí č. 242/2014 Sb.: ( staženo z portálu Ministerstva financí ) http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-242-2014-sb-19708   Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad – Vyhláška č. 328/2014 Sb.: ( staženo z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí […]

Identifikované osoby k dani z přidané hodnoty

Registrační povinnosti Identifikovanou osobou se stane povinně: Osoba povinná k dani /* – neplátce ( není registrovaná k dani z přidané hodnoty ) se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, která pořizuje zboží z jiného členského státu EU a hodnota takto pořízeného zboží bez daně převýší v běžném nebo předcházejícím roce 326.000 Kč. Povinnost zaregistrovat […]