Blog

Služby elektronické a telekomunikační – rozhlasové a televizní vysílání ( příklady služeb viz článek )

Upozorňujeme na změnu v poskytování těchto služeb od 1.1.2015 a na nový institut v této oblasti služeb – režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop).

Úplnou informaci poskytuje všem zájemcům o tuto problematiku článek zveřejněný na webových stránkách Finanční správy – viz odkaz:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-mezinarodni-spoluprace-a-dph/MOSS_info.pdf