Blog

Všichni pracující důchodci mají nárok na základní slevu na dani za r. 2013

Finanční správa na základě analýzy Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013 dospěla k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat.*

 

  • Fyzické osoby – zaměstnanci , kteří podepsali pro r. 2013 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u svého zaměstnavatele a slevu na dani jim zaměstnavatel v ročním zúčtování záloh nepřiznal, ani sami nepodávali daňové přiznání:
  • Tyto osoby mohou požádat zaměstnavatele o opravu zúčtování záloh na dani z příjmů ze závislé činnosti (podle ZDP § 38i odst. 2) a o dodatečné uznání předmětné slevy.
  • Zaměstnanec může takto učinit podle daňového řádu (§ 245) ve lhůtě tří let, tj. do 1.4.2017.
  • Zaměstnavatel (plátce daně) je povinen nejdříve vrátit tento rozdíl zaměstnanci. O tento vrácený rozdíl sníží nejbližší odvod záloh správci daně. Poté opraví výslednou daň (nikoliv zálohy na daň) z ročního Vyúčtování za r. 2013 ve Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za r. 2014 (tj. v termínu do 2.3.2015, resp. 20.3.2015 v případě elektronického podání). A to vyznačením v I. části tohoto Vyúčtování v sloupci 4. Současně použije Přílohu č. 3 **, kde vyznačí opravu daně navrácením příslušné částky zaměstnancům, s uvedením období, kdy o tuto částku snížil odvod správci daně. Bude-li zaměstnavatel provádět opravu až po výše uvedených termínech, musí potom podat dodatečné vyúčtování ke zdaňovacímu období 2014.
  • Fyzické osoby – zaměstnanci, kteří nepodepsali pro r. 2013 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u svého zaměstnavatele, mohou předmětnou slevu uplatnit prostřednictvím daňového přiznání za r. 2013 u příslušného finančního úřadu.
  • Fyzické osoby, které podaly za rok 2013 řádné daňové přiznání, uplatní svůj nárok na základní slevu prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za rok 2013. Lhůta daná daňovým řádem je tři roky.

 

 

 

* Podle vyjádření Finanční správy

** Příloha č. 3 : Příloha k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění