Blog

Vzory zápočtů 2014

Podle úpravy Nového občanského zákoníku ( Jiné způsoby zániku závazků § 1981 1991 ) nabízíme volně ke stažení vzorové návrhy pro uzavření dohody o vzájemném vypořádání pohledávek a závazků či pro jednostranné prohlášení o zápočtu pohledávek a závazků.

Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků (Varianta 1)

Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků (Varianta 2)

Prohlášení o jednostranném zápočtu (Varianta 1)

Prohlášení o jednostranném zápočtu (Varianta 2)