Daňová evidence

Základní služby vedení daňové evidence

Při vedení daňové evidence zajišťujeme níže uvedené činnosti a všechny tyto činnosti jsou obsaženy v příslušné ceně uvedené v ceníku daňové evidence.

  • Zadání účetních dokladů (vystavené a přijaté faktury, dobropisy, pokladní doklady a bankovní výpisy) - měsíční/kvartální interval, případně zpětné vedení daňové evidence.
  • Výstupy z daňové evidence (peněžní deník, pokladní deník, bankovní deník, evidence pohledávek a evidence závazků, evidence dkp/drobného majetku, karty dlouhodobého majetku) - měsíční/kvartální interval, případně zpětné vedení daňové evidence.
  • Pro plátce daňe z přidané hodnoty výstup záznamní povinnosti, Kontrolní hlášení, Přiznání k DPH, případně Souhrnné hlášení (pro obchodní transakce se zeměmi EU) - měsíční/kvartální interval.
  • Závěr roku - kontrola stavu hotovosti a bankovního účtu, uzávěrkové opravy příjmů a výdajů, zahrnutí ročních odpisů. Výstupy pro stanovení základu daně z příjmů (Výkaz o majetku a závazcích, Výkaz příjmů a výdajů).
  • Zpracování Přiznání k dani z příjmů, silniční dani a další daňová přiznání.
  • Zpracování Přehledu pro zdravotní pojišťovnu a Přehledu pro správu sociálního zabezpečení.

Metody vedení daňové evidence

Služby vedení daňové evidence poskytujeme prostřednictvím následujících způsobů zpracování daňové evidence a komunikace s klienty:

1. Externí vedení daňové evidence

Předávání dokladů probíhá na základě vzájemné dohody ve sjednaných termínech. Předávání může probíhat v papírové podobě, elektronicky (elektronickou poštou nebo pomocí datových úložišť) a nebo kombinací obou forem. Je také možné předávat tzv. elektronické faktury (XML formát ve standardu ISDOC).

Doklady následně zadáme a zaúčtujeme v našem účetním systému.

Výstupy z daňové evidence mohou být zasílány elektronicky ve formátu PDF, včetně předávání výstupů v papírové formě.

Na základě vzájemné domluvy může naše firma zajišťovat podání daňových přiznání, hlášení a jiných výkazů pro daňovou správu či jiné státní orgány.

2. Výměna dat elektronicky

Pokud má klient i účetní firma stejný účetní systém (Helios Red, Pohoda) je možné provádět výměnu dat elektronicky.

V této situaci si klient všechna či některá data zadává do svého účetního systému sám. Při výměně dat dochází k převodu celé databáze nebo se exportují jen některé agendy, resp. části agend, případně se využije pobočkové zpracování dat.

Případně jiné metody zpracování daňové evidence či předávání dokladů jsou možné na základě vzájemné dohody.

Naše firma zpracovává daňovou evidenci primárně v účetním systému Helios Red. Máme však zkušenosti i s dalšími účetními systémy.

Pokud máte nějaké otázky případně nám chcete zaslat nezávaznou objednávku našich služeb, můžete využít kontaktního formuláře.