Nové sazby cestovních náhrad v roce 2017

17.1.2017

Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce 2017 –  Vyhláška č. 440/2016 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí:

viz odkaz stažený z veřejného portálu MinPSV:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/28943/vyhlaska_440_2016.pdf

Základní sazby zahraničního stravného v roce 2017 – Vyhláška č. 366/2016 Sb. Ministerstva financí:

Viz odkaz stažený z veřejného portálu MFCR:

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2016/vyhlaska-c-366-2016-sb-26633