Daňová evidence

Poskytované služby Vedení daňové evidence

Všechny tyto služby jsou našim klientům k dispozici jako součást balíku služeb vedení daňové evidence

Vedení evidence pohledávek a evidence závazků, evidence drobného majetku a karty dlouhodobého majetku.

Výstupy z daňové evidence - vedení peněžního deníku, pokladního deníku a bankovního deníku.

Zadání účetních dokladů - vystavené a přijaté faktury, dobropisy, pokladní doklady a bankovní výpisy.

Zastupování při komunikaci s úřady a podávání výkazů pro daňovou správu a jiné státní orgány.

Měsíční nebo kvartální interval vedení daňové evidence, případně zpětné vedení daňové evidence.

Pro plátce DPH Kontrolní hlášení, Přiznání k DPH a případné Souhrnné hlášení.

Zpracování přehledu pro zdravotní pojišťovnu a přehledu pro správu sociálního zabezpečení.

Zpracování Přiznání k dani z příjmů, silniční dani a další daňová přiznání.

Máte zájem o naše služby Vedení daňové evidence?

Nebo se nás chcete na něco zeptat?
Napište nám