Vedení účetnictví

Poskytované služby Vedení účetnictví

Všechny tyto služby jsou našim klientům k dispozici jako součást balíku služeb vedení účetnictví

Záznam a zaúčtování účetních dokladů - vystavené a přijaté faktury, dobropisy, pokladní doklady a bankovní výpisy.

Vyhotovení účetních výkazů - deník vystavených a přijatých faktur i dobropisů, účetní deník, rozvaha a výkaz zisků a ztrát.

Dokladová inventarizace účtů a zpracování roční účetní závěrky za běžné období i mezitimní závěrka v průběhu roku.

Vedení pokladního deníku, knihy bankovních výpisů, deníku interních dokladů, majetku a mzdového účetnictví.

Zastupování při komunikaci s úřady a podávání výkazů pro daňovou správu a jiné státní orgány.

Zpracování Přiznání k dani z příjmů, silniční dani a další daňová přiznání.

Měsíční nebo kvartální interval vedení účetnictví, případně zpětné vedení účetnictví.

Pro plátce DPH Kontrolní hlášení, Přiznání k DPH a případné Souhrnné hlášení.

Máte zájem o naše služby Vedení účetnictví?

Nebo se nás chcete na něco zeptat?
Napište nám