Blog

Zákon o evidenci tržeb a změny v zákoně o dani z příjmů k 1.12.2016

1.12.2016

V souvislosti se zákonem o elektronické evidenci tržeb dochází k 1.12.2016  pro fyzické a právnické osoby k určitým změnám v zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů . Nový titul osvobození daně z příjmů fyzických osob V § 4 odst. 1 písm. f)  jsou zákonná ustanovení rozšířena o bod 4. a to následovně: §4 (1) – f) ceny z účtenkové loterie […]

Základní principy elektronické evidence tržeb

1.12.2016

Dnes byla oficiálně spuštěna elektronická evidence tržeb. Již od 1.9.2016 mohly fyzické a právnické osoby žádat o vystavení autentizačních údajů a následně získat certifikát pro evidenci tržeb. Od tohoto data měly subjekty možnost vyzkoušet si fungování celého systému evidence tržeb. První skupinou, která od zítra začne své tržby evidovat, jsou osoby poskytující ubytování a stravování. […]

Jak fyzické osoby vedou daňovou evidenci

26.10.2016

S blížícím se koncem roku nám nastává období příprav našich firemních financí s cílem spočítat a odvést naši daňovou povinnost k dani z příjmů. Dáme si dohromady všechny doklady, pokud jako plátci DPH tuto činnost nemusíme dělat každý měsíc nebo čtvrtletí. Včetně kontroly, zda máme k dispozici veškeré doklady a zda tyto doklady jsou formálně a obsahově správné. Doklady, které […]

Zahájení provozu aplikace Účtovna

5.9.2016

Právě jsme zahájili na adrese www.uctovna.cz provoz aplikace Účtovna, která slouží pro vedení daňové evidence a je poskytovaná uživatelům zdarma. Webová aplikace Účtovna je určena pro mikro a malé subjekty – fyzické osoby. Uživatel může aplikaci využívat pro tvorbu dokladů jako je faktura, příjmové a výdajové doklady. Uživateli plátci daně z přidané hodnoty program nabízí […]

Nové sazby u cestovních náhrad pro rok 2015

13.1.2015

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2015 – Vyhláška Ministerstva Financí č. 242/2014 Sb.: ( staženo z portálu Ministerstva financí ) http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2014/vyhlaska-c-242-2014-sb-19708   Sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného a stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad – Vyhláška č. 328/2014 Sb.: ( staženo z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí […]